მოგზაურთა შეხვედრა თბილისში

შევხვდეთ სამუშაო დღის შემდეგ მეგობრულ გარემოში და ვილაპარაკოთ მოგზაურებაზე სასმელით ხელში! არავითარი კონფერენცია და არც power point !!! ყველა დამსწრე ამ შეხვედრის აქტიური მონაწილეა და გვსურს მოგზაურობის გამოცდილებისა და რჩევების გაზიარება იმ ხალხთან ვინც იზიარებს იგივე აღტაცებას მსოფლიოს ჰორიზოტების მიმართ
საუბრები ინგლისურად, ქართულად და ფრანგულად.

Lien événement facebook