სასტუმრო Deda

ბათუმში კოლექტიური რეკონსტრუქცია სასტუმროში გადაყვანა